کلمه عبور :
رمز عبور :
کتاب‌ها
مرتب سازی بر اساس
1
‎-
عنوان کتاب :
‎‎آشنایی با علوم اسلامی کلام، فلسفه و عرفان
نقش ایشان :
‎نویسنده
زبان :
‎فارسی
سال چاپ :
‎1387
تهیه شده به صورت :
‎فردی
‎آشنایی با علوم اسلامی کلام، فلسفه و عرفان ‎آشنایی با علوم اسلامی کلام، فلسفه و عرفان ‎آشنایی با علوم اسلامی کلام، فلسفه و عرفان ‎آشنایی با علوم اسلامی کلام، فلسفه و عرفان

2
‎-
عنوان کتاب :
‎دانشنامه عقاید اسلامی
نقش ایشان :
‎محقق
زبان :
‎فارسی
سال چاپ :
‎1385
تهیه شده به صورت :
‎فردی
باورها ، پایه هاى اصلى تمامى ادیان و مذاهب را مى سازند. از همین رو ، «مباحث عقیدتى» ، مهم ترین فصل آموزه هاى پیامبران را تشکیل مى دهند ، و چنین است که مى بینیم بخش وسیعى از قرآن و احادیث مأثور ، به موضوعات عقیدتى مى پردازد. مباحث اعتقادى ، در دنیاى جدید ، جایگاهى ممتاز دارند و تاکنون پژوهش هاى فراوانى در این زمینه به ثمر رسیده است ، گرچه این پژوهش ها در مقایسه با اهمّیت موضوع ، اندک است. از سوى دیگر ، نیازهاى پژوهشى در حوزه دین ، و فرصت هاى تازه براى پژوهش و بحث ، ایجاب مى کند که مجموعه هایى کامل با ساختارى نوین و آسان یاب ، تدوین گردد. بر پایه این ضرورت ها و این نگاه ، دانش نامه عقاید اسلامى ، نصوص (متون) دینى مربوط به عقاید را در زمینه هاى : معرفت شناسى ، اعتقادات اسلامى ، انسان شناسى ، جهان شناسى و ادیان و مذاهب ، با ویژگى هایى به پژوهشگران ، تقدیم مى کند.