کلمه عبور :
رمز عبور :
زندگی‌نامه علمی

سوابق تحصیلی  

تحصیلات حوزوی :مقطع سطح 3

تحصیلات دانشگاهی :مقطع دکترا

رشته-گرایش :مدرسی معارف اسلامی/گرایش قرآن

نام دانشگاه-موسسه:دانشکده علوم حدیث