کلمه عبور :
رمز عبور :
استفتاء

پرسش‌هایی وجود دارد كه پاسخ آن‌ها را باید در كتاب­‌های تفسیری یا كلامی یا در كتاب­‌هایی كه به مسائل اجتماعی و یا علوم دیگر می‌پردازد جستجو كرد. استفتاء اصطلاحاً مربوط به آن احكام شرعی می‌باشد كه یك مكلف باید بداند چگونه در مقام عمل رفتار كند. مكلف باید حكم الهی اعم از واجب، حرام، مستحب یا مكروه را در مورد سؤال خود بداند. البته بیشتر این سؤال‌ها در رابطه با عمل فردی مكلفین می‌باشد كه دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد.

تاریخ درج : 1392/6/31 موضوع : فقه و اصول